0351-8338910

HUAWEI HiLink生态产品 360扫地机器人X90 白色(支持HUAWEI HiLink)

2200Pa飓风大吸力,智能扫拖电控水箱,5200mAh大电池,激光雷达+超声波融合导航,支持HUAWEI HiLink

1999.00
1999.00
  

2200Pa飓风大吸力,智能扫拖电控水箱,5200mAh大电池,激光雷达+超声波融合导航,支持HUAWEI HiLink